lock icon Log in
Related products

LMD100

LMD100 ir GSM telemetrijas ierīce attālinātai gaisvadu līniju bojājumu vietas indikatora uzraudzībai. Modems ir savienojams ar lielāko daļu bojājumu vietas uzrādītāju (piemēram, „LineTroll").

Vienkārša uzstādīšana

CMD200 – GSM modems ar divām 220 V ieejām, kas nostiprināms jebkurā balstā, – veic gaisvadu līniju transformatora drošības uzraudzīšanu un izejošo līniju noslogojuma mērīšanu. Modemu var vienkārši pieslēgt pie gaisvadu līniju transformatora mazāk kā 30 minūšu laikā.

Komunikācija

Ierīce CMD200 komunikācijā ar sistēmas serveri izmanto GSM tehnoloģiju datu pārraides veidus - GPRS, SMS, USSD -, kas nodrošina datu pārraides stabilitāti arī vietās, kur ir vājš GSM pārklājums.

Augsta noturība

Ierīcei ir augsta aizsardzības klase – IP54. Tas nodrošina tās kvalitatīvu darbību visskarbākajos ārējās vides apstākļos neatkarīgi no temperatūras izmaiņām, putekļiem vai mitruma.

„Sirdspuksti”

Pastāvīgi signāla impulsi uz sistēmas serveri ļauj uzraudzīt ierīces darbību reālajā laikā un novērst GSM signāla slāpēšanu.

Rezerves baterija

Ja tiek pārtraukta elektropadeve, iebūvēta rezerves baterija nodrošina telemetrijas ierīces CMD200 darbību 4 stundas.

Pārsprieguma aizsardzība

Divkārša aizsardzība pret pārspriegumu ļauj pasargāt CMD200 no bojājumiem pārsprieguma gadījumos.
Copyright © Teliko